Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
Lithuania Polish Russia English
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 BW

2013 M. LIEPOS 10 D. PASIRAŠYTA RANGOS SUTARTIS DĖL PANEMUNĖS MIESTO RYTINIO APLINKKELIO NUTIESIMO

2013-07-10

Įvykdžiusi viešojo pirkimo procedūrą, 2013 m. liepos 10 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir AB „LATVIJAS TILTI“ (ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, atsakingas partneris) pasirašė rangos sutartį, kurios suma be PVM yra 70,066 mln. Lt (20,293 mln. eurų), o PVM, sumokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, sudaro 14,714 mln. Lt (4,261 mln. eurų). Projektas „Panemunės ir Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ iš dalies finansuojamas 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, skirta parama sudaro 34,528 mln. Lt (10 mln. eurų).

Pagal minėtą sutartį kelio E77 (A12) Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruože nuo 183,90 iki 187,90 km bus nutiestas 4 km ilgio rytinis Panemunės aplinkkelis, pastatytas 0,463  km ilgio tiltas per Nemuno prataką ir pastatyta 0,085 km ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu, kurio statybą per Nemuno upę organizuoja Rusijos Federacija. Darbai turės vykti sklandžiai bendradarbiaujant abiejų valstybių atsakingoms institucijoms ir jų parinktiems rangovams.
Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. spalio 17 d. ra¬ti¬fi¬ka¬vo su¬si¬ta¬ri¬mą su Ru¬si¬ja dėl til-to per Ne¬mu¬ną bei jo prie¬igų sta¬ty¬bos.
Projekto vidaus grąžos norma yra 41,88%. Planuojama projekto darbų pabaiga – 2014 m. spalio mėn.
The Lithuania – Poland – Russia Programme
is co-financed with the funds from the European Union
Site Map | Legal Notice Copyright © 2010 LT-PL-RU. All rights reserved.