Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
Lithuania Polish Russia English
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 BW

DRAUGYSTĖS BIBLIOTEKAI – NETRADICINĖS BIBLIOTEKOS NOMINACIJA

2015-04-20
Balandį baigėsi Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos skelbtas konkursas Metų nominacijai gauti. Šio konkurso tikslas yra skatinti kūrybingai ir inovatyviai dirbančias viešąsias bibliotekas bei jų padalinius, įvertinant geriausius jų pasiekimus. Iš 49 pateiktų paraiškų vertinimo komisija išrinko geriausias ir jas pristatė apdovanojimams. Įteiktos 4 nominacijos viešosioms bibliotekoms ir 5 viešųjų bibliotekų padaliniams (filialams).

Viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorijoje už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis Netradicinės bibliotekos nominaciją pelnė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys (filialas). Ši biblioteka, įgyvendinus projektą “Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ (Nr. ILPR.02.02.00-72-167/10-00), kuriam per 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos EKPP Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą buvo skirta 232 093,47 eurų Europos Sąjungis parama, tapo draugiška biblioteka šeimai ir kiekvienam lankytojui, sukurtos naujos paslaugos, patogi ir funkcionali aplinka, įdiegtos modernios technologijos.

Rekonstruoto ir modernizuoto „Draugystės“ filialo erdvė buvo suskirstyta į penkias funkcines zonas skirtingoms veikloms: mediateką, žaidimų kampą, technologijų, susitikimų ir užsiėmimų erdves. Patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms, įvairaus amžiaus skaitytojams, renginių organizavimui. Projekto partneris Įsruties (Černiachovsko) savivaldybės institucija „Centralizuota bibliotekų sistema“ (Kaliningrado sritis, Rusija) atnaujino skaityklą, kurioje taip pat įrengė funkcines zonas. Abu partneriai parengė edukacinę programą ir organizavo įvadinius mokymus, parodas, skaitančiųjų šeimų klubą ir kt. Baigiamasis renginys Marijampolėje apibendrino ir pristatė projekto pasiekimus.
The Lithuania – Poland – Russia Programme
is co-financed with the funds from the European Union
Site Map | Legal Notice Copyright © 2010 LT-PL-RU. All rights reserved.